Global Korea Scholarship — Koreya hukumatining xalqaro talabalarni qoʻllab quvvatlash loyihasi. GKS doirasida koʻplab dasturlar mavjud. 2019-yildan boshlab esa “GKS for Central Asian Undergradute Students” yozgi taʼlim dasturini ham yoʻlga qoʻydi. Bu dastur Markaziy Osiyolik 80 ta talabaga yozgi taʼtilda oʻz bilim va koʻnikmalarini oshirish hamda Koreya madaniyati bilan tanishish…

HTML — Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG, ya’ni veb-gipermatn texnologiyalari ishchi guruhi) tomonidan yaratilgan standartdir. Bu guruh eng mashhur brauzer ustida ishlovchilardan tuzilgan. Oddiy qilib aytganda bu guruh Google, Mozilla, Apple va Microsoft tomonidan boshqariladi.

Dastlab HTML ga World Wide Web Consortium (W3C) tashkiloti mas’ul edi. Lekin ularning…

Bugundan boshlab sizlarga HTML qo‘llanmasini berib boraman. Bundan oldin JavaScript ni ham boshlagan edim. Lekin o‘ylab qarasam hali HTML haqida ham ko‘pchillik yetarlicha bilimga ega emas ekan. Shu qatori o‘zim ham.

Ushbu qo‘llanmani o‘sha bizga tanish bo‘lgan dastruchi, blogger, bir necha video darslar muallifi — Flavio Kopes yozgan. …

Manba Unsplash

O‘zgaruvchilar

Indentifikatorga biriktirilgan literal o‘zgaruvchi deb ataladi, ulardan dasturning keyingi qismida foydalanishingiz mumkin.

JavaScriptda o‘zgaruvchilarga hech qanday tip biriktirilmaydi. Biron-bir tipdaqi qiymatni o‘zlashtirgandan so‘ng o‘zgaruvchiga boshqa tipdagi qiymatni bersangiz hech qanday xatolik yuz bermaydi va o‘zgaruchi yangi tipni o‘zlashtirib oladi. Shuning uchun JavaScriptni ba’zida tipizatsiyaga ega emas deyishadi. …

Qisqa satrlarda Javascript turkumini davom ettirgan holatda sizlarga JavaScriptning leksik tuzilishi haqida ma’lumot beramiz va uning tashkil qiluvchi elementlarini alohida ko’rib chiqamiz. Bular: yunikod (unicode), nuqtali vergul, bo’sh maydon (probel, tabulyatsiya, yangi qator), registr sezuvchanligi (case sensitivity), kommentariya, literal, identifikator, kalit so’zlar.

Yunikod

JavaScript yunikod da yozilgan. Yunikod belgilar standarti…

JavaScript yetakchi dasturlash tillaridan biri. Hozirda ushbu til brauzerdan tashqarida ham keng qoʻllanilmoqda. Soʻngi yillarda Node.js ning yaratilishi esa Java, Ruby, Pyhton va PHP kabi anʼanaviy server tillarining hukmronligiga chek qoʻydi. Shu jihatlarni inobatga olib biz sizga Javascript haqida “Qisqa satrlarda JavaScript” turkum maqolalarini taqdim etmoqdamiz. Maqolalarni yaratishda mashhur dasturchi…

Nuriddin Kamardinov

Software Engineer. 🌐 kamardinov.uz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store